Definition of Azeri

  • (noun) an ethnic group living in Azerbaijan

Synonyms of Azeri


Antonyms of Azeri


No Antonyms Found.

Homophones of Azeri


No Homophones Found.